Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.

  2. Sprzedającym jest sklep internetowy sklep.huzarski.pl Huzarski Bartosz o adresie Adama Mickiewicza 1B/5 , 55-050 Sobótka nip: 896-126-24-26.

  3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest założenie przez kupującego konta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej sklep.huzarski.pl i zalogowanie się do systemu.

  2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na w/w formularzu dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

  3. Poprawne podanie adresu e-mail oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

  4. Jeśli kupujący chce odwołać zamówienie musi skontaktować się z przedstawicielem sprzedawcy pod numerem telefonu 792 63 64 01, lub mailem na adres: sklep@huzarski.pl

  5. Sprzedawca zastrzega, iż nie można odwołać zamówienia, jeśli towar został już wysłany do kupującego.

  6. Wszystkie podane na stronie sklep.huzarski.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

  7. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie sklep.huzarski.pl, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

   10. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI

  1. Każde realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej wybranej w czasie potwierdzania zakupu..

  2. Sprzedający wysyła zakupiony towar po wpłacie przez kupującego całkowitej kwoty zakupionych produktów na konto bankowe sprzedającego.

  3. Koszt ubezpieczonej przesyłki o wadze do 20 kg wynosi 20 zł za pobraniem.

  4. Przesyłka o wadze od 20 kg do 50 kg kosztuje 39 zł przy przedpłacie, lub 44 zł za pobraniem.

  5. Koszt wysyłki ponosi kupujący.

  6. Czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy ( sobota, niedziela, święta ), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15.00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.

  7. Przy przesyłkach zagranicznych standardowy termin doręczenia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Sprzedawca wysyła przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia. Za granicę wysyłany jest sprzęt o wadze do 20 kg i wartości powyżej 100 zł. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

  8. Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 a w soboty w godz. 9.00 - 14.00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu ).

  9. Sprzedający na wyraźne życzenie kupującego wysyła przedmiot zamówienia również Pocztą Polską, koszt wysyłki to 12 zł (paczka do 5 kg, priorytetowa).

  10. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.

  11. W przypadku nieobecności kupującego, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru.

  12. Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez Poczta Polska i firmy kurierskie.
 4. ZAGRANICZNE KOSZTY DOSTAWY

  1. Przy zakupach powyżej 300€ (tylko przy płatności przelewem zwykłym) - wysyłka GRATIS!

  2. W innych przypadkach koszty dostawy do krajów UE: 15€ paczki do 5kg, 20€ paczki do 10kg, 30€ do 20kg, 40€ do 32kg

  3. Pozostałe kraje Europy: przesyłka pocztą polską 150PLN paczki do 10kg

 5. REKLAMACJE

  1. Warunkiem reklamacji przesyłki towaru w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia jest dokonany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub przedstawiciela poczty protokolarny opis szkody oraz odmowa przyjęcia towaru. W takim przypadku kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. - Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

  2. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.

  3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.

  4. Wszelkie spory wynikające w toku postępowania reklamacyjnego strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać na drodze pozasądowych negocjacji.

 6. PŁATNOŚCI

  1. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konta bankowe:

   • Płatności w PLN:
    mBank / BRE Bank S.A. INTERNET BANKING
    Bartosz Huzarski
    BIC / Swift code: BREXPLPWMBK

   • nr IBAN: PL63 1140 2004 0000 3002 4115 8980
    nr konta: 63 1140 2004 0000 3002 4115 8980

  2. Przy przelewie z zagranicy firma Huzarski Bartosz nie bierze na siebie żadnych opłat z tytułu przelewu przychodzącego. Zleceniodawca musi zaznaczyć przy dyspozycji składania przelewu opcję "koszty przelewu pokrywa nadawca przelewu". W przypadku niedopłaty nawet drobnych kwot będziemy zmuszeni prosić o dopłatę do pełnej wartości zamówienia.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.

  3. W celu uzyskania uprawnień wynikających z gwarancji, sprzedawca udostępnia do stosowania przez kupującego wewnętrzne druki gwarancji:

   • gwarancja w formacie .doc (Word)

   • gwarancja w formacie .pdf (Adobe Acrobat)

  4. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyny.

  5. Kupującemu przysługuje w ciągu 14 dni prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn.

  6. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. W razie wyczerpania drogi polubownej i konieczności prowadzenia postępowania sądowego, właściwy będzie sąd według siedziby kupującego.

  7. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.